Afbeelding: Trekkers en partners in project Een natuurdrone voor Vorden e.o.

 

Bedankt!

Ook jij bent nu bezig voor natuur en techniek. Dat is voor ons de reden om met natuurdrones te werken, de techniek te verbeteren en de kennis te delen. De focus ligt daarbij nu op in het wild levende dieren met natuurdrones opsporen, in veiligheid brengen, de techniek te verbeteren en de kennis te delen

Wij zijn o.a. Kenniscentrum Reeën, Provincie Gelderland, Stichting DiNaMo Fonds, Gemeente Bronckhorst, WBE IJssel-Oost,DronExpert, Prowild en al de organisaties en particulieren die ons inzetten.

Het NatuurdroneNetwerk Nederland zet Natuurdrones op de Kaart.

We willen in dit netwerk met elkaar ervaringen en kennis uitwisselen, bundelen en beschikbaar stellen zodat we meer kunnen bijdragen aan het beheren en beschermen van de natuur met behulp van drones. Natuurbeheer is namelijk zo complex dat we elkaar hard nodig hebben voor een effectiever natuurbeheer

Tijdens zo'n bijeenkomst om kennis te delen is bijvoorbeeld besloten de kennis en ervaring met natuurdrone op de kaart te zetten. Om de kennis en ervaring te bundelen en beschikbaar te stellen is in november 2021 de website NatuurdroneNetwerk.nl ontstaan.

De website wordt beheerd door Kenniscentrum Reeën.

In 2018 is begonnen met de onderstaande projectbeschrijving: Een natuurdrone voor Vorden e.o.. 

Poster: Voorkomen maaislachtoffers


Jaarlijks wordt een ontelbaar aantal dieren slachtoffer van werkzaamheden in het buitengebied zoals maaien van gras en ruigte. Daaronder zijn nesten en jongen van grutto, patrijs, haas en het ree.

Dit is deels te voorkomen door vooraf beschermende maatregelen te treffen zoals de te bewerken percelen af zoeken en vreemdmaken. Dat werk gebeurt door vrijwilligers en professionals die geïnformeerd zijn door de grondgebruik/eigenaar over wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Die bescherming kost veel tijd en kan beter.

Dit arbeidsintensieve zoeken kan veel effectiever met een warmtesensor onder een drone. Systematisch vliegt het droneteam de drone over het perceel en spoort hotspots op zoals verblijfplaatsen van dieren en nesten. Dit bespaart veel manuren waardoor snel een gebied wordt afgezocht en de gevonden planten of dieren beschermd kunnen worden.

Een natuurdrone missie bestaat uit:

 • De vlucht voorbereiden
 • Een vluchtplan maken
 • Advies uitbrengen en
 • Weloverwogen de dieren opsporen en in veiligheid brengen.

Daarvoor dient kennis en ervaring te worden gekregen om met een drone een missie te kunnen en mogen uitvoeren. Een goed drone-team is dan ook een combinatie van erkende, deskundige dronevliegers, waarnemers en veiligstellers met de juiste middelen.

Zo’n droneteam heeft tenminste:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Een vaardige dronevlieger
 • Een geregistreerde drone
 • Een WA-verzekering
 • Communicatiemiddelen

Het doel van een project: Een natuurdrone voor ... is om één drone-team inclusief de middelen voor een periode van vier jaar te krijgen.

De kosten zijn afhankelijk van het doel van het drone-team. Dat doel bepaalt namelijk de eisen stellen aan de mensen, drone, sensoren en software. Doelen zijn bijvoorbeeld het opsporen van grotere dieren als reekalveren of kleinere dieren waaronder nesten en kuikens van weidevogels.

Om meer flexibel en rendabeler te zijn stelt Kenniscentrum Reeën sinds 2021 haar bestaande organisatie, netwerk, kennis en communicatiemiddelen beschikbaar en verzorgd het:

 • Advies rond inzet van een drone
 • Signaleert, stimuleren en ondersteund het droneteams
 • Stelt het drones en/of sensoren beschikbaar
 • Kwalificeert zij drone-teamleden
 • Innoveert werkwijzen
 • Verbindt het behoefte en aanbod

Het eindresultaat is een organisatie met middelen die over langere tijd slachtoffers onder wilde dieren door activiteiten van mensen probeert te voorkomen.

De beoogde gebruikers van droneteams zijn groenbeheerders die de dieren willen beschermen zoals:

 • Particuliere eigenaren
 • Agrarisch natuurbeheerders
 • Overheden (Gemeente, Waterschap, Provincie)
 • ​Toezichthouders
 • Natuurbeschermingsorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Wildbeheereenheden)
 • Weide- en akkervogelbeschermers
 • Boeren en hun aannemers
Deel
Cookies instellen