Kijk de video: Drone als natuurbeschermer, Wildlife preservation by drone
https://www.natuurdronenetwerk.nl/Portals/1/video/reekalfjes_opsporen_met_warmtebeeldcamera_drone_720.webp
https://youtu.be/38PVo4qWGGs
Produced by: Wouter Borre Productions
17-05-2015

 

Een natuurdrone inzet begint met de wil om slachtoffers van werkzaamheden te voorkomen en zo de biodiversiteit en rijkdom aan planten- en diersoorten te behouden.

Je kunt via Natuurdrones op de Kaart kijken of er iemand of er een organisatie is in jouw omgeving die zich heeft aangemeld en je kan bij de lokale overheid, fauna- en natuurbeheerders vragen of men bereid is jou te helpen. Sommige van de aanmelders op de kaart opereren in een groot werkgebied. Sommige vragen een onkosten vergoeding. Stem vooraf goed met elkaar de verwachtingen af.

In het kort bevat een natuurdrone inzet:

 • Organiseer het voorkomen van slachtoffers
 • Ga in overleg met de beheerder
 • Verbind de beheerder met deskundigen en vrijwilligers
 • Stem het werk af (waar, wat, hoe, wanneer)
  • Bevestig de afspraken over:
   • Opsporen planten en dieren (met een natuurdrone)
   • Bescherm de planten of breng de dieren in veiligheid (uitdragen/verplaatsen/vastzetten)
   • Maak vreemd
   • Maai voor biodiversiteit

Verbind de beheerder met deskundigen betekent dat u bijvoorbeeld contact zoekt met ons en zich laat adviseren over werken aan faunarijk landschap voor meer biodiversiteit.

Opsporen van planten en dieren met een natuurdrone noemen wij een missie.

Een natuurdrone missie bestaat uit:

 • De verwachtingen managen (Wat doen wij en wat doe jij?)
 • De vluchten voorbereiden
 • Vluchtplannen maken
 • De betrokkenen informeren over de missie en toetsen of aan de verwachtingen wordt voldaan

Vaak wordt ook gevraagd om advies inzake dieren opsporen en in veiligheid brengen. Dat is iets waar de teams, die deels bestaan uit lokale natuurbeheerders, meer en meer kennis in krijgen.

Natuurdrone inzet vraagt om acceptatie, samenwerking en vertrouwen. Om dit te bereiken wijzen we erop dat het ten strengste verboden is om zonder toestemming op terreinen die niet van jou zijn:

 • Je te bevinden
 • Je drone te laten opstijgen en landen
 • De in het wild levende en dus beschermde planten en dieren te verstoren.

Daarnaast dient de dronevlieger zelf te kunnen bepalen:

 • Welke ontheffing nodig is om het luchtruim en/of de gronden te betreden. (Eigendom, grondgebruik)
 • Welke ontheffingen nodig is voor de inzet van een drone

De veiligstellers en opdrachtgever dienen te weten

 • Of en welke ontheffing nodig is voor het opsporen en in veiligheid brengen van beschermde dieren en planten.

Als je de gronden mag betreden wil dat niet zeggen dat het in veiligheid brengen van de dieren of planten mag. We denken dat het mag als dat wordt gevraagd door de maaier, grondgebruiker of eigenaar en mits de bedreiging binnen vierentwintig uur verwacht wordt en de soort als geheel niet ernstig bedreigd is.

Als de soort wel ernstig bedreigd is mag zelfs de eigenaar de beschermde soort niet verstoren. Vaak worden dan de werkzaamheden uitgesteld. Zo'n soort en de kans op zo'n soort is vaak een reden dat het gebied een beschermde status heeft zoals dat het N2000 gebied is. De autoriteit om een ontheffing te verstrekken tot het verstoren van een beschermde plant of dier is de Provincie.

Wetende van de vaak korte hectische tijd waarin het redden van dieren wordt gevraagd adviseren we om het regelen van de benodigde ontheffingen en middelen tijdig te doen. Doe dat voor een groter gebied zoals je werkgebied en de daarin aanwezige beheereenheden voor fauna of natuur. We denken aan een eigenaren, buurt, gemeente, provincie maar ook aan werkgebied Natuurbeschermingsorganisaties, waterschap, wildbeheereenheid en werkgebied natuurbeschermingsorganisaties.

Hierdoor kun je op het moment zelf alle aandacht richten op het organiseren van het natuurdrone-team en het opsporen van de dieren met de natuurdrone(s).

Deel
Cookies instellen