Een natuurdrone missie bestaat uit:

  • De vlucht voorbereiden
  • Een vluchtplan maken
  • Advies uitbrengen bijv. dieren opsporen en in veiligheid brengen.

Om het juiste gebruik van natuurdrones te bevorderen wijzen we je erop dat het ten strengste verboden is om zonder toestemming op terreinen die niet van jou zijn:

  • Je te bevinden
  • Je drone te laten opstijgen en landen
  • De in het wild levende en dus beschermde planten en dieren te verstoren.

De dronevlieger dient zelf te kunnen bepalen:

  • Welke ontheffing nodig is om het luchtruim en/of de gronden te betreden. (Eigendom, grondgebruik)
  • Welke ontheffingen nodig is voor de inzet van een drone
  • Welke ontheffing nodig is voor het opsporen en in veiligheid brengen van beschermde dieren en planten.

Als je de gronden mag betreden wil dat niet zeggen dat het in veiligheid brengen van de dieren of planten mag. We denken dat het mag als dat wordt gevraagd door de maaier, grondgebruiker of eigenaar en mits de bedreiging binnen vierentwintig uur dreigt en de soort als geheel niet ernstig bedreigd is. In dat laatste geval mag zelfs de eigenaar de beschermde soort niet verstoren. De autoriteit om een ontheffing te verstrekken tot het verstoren van een beschermde plan of dier is de Provincie.

Wetende van de vaak korte hectische tijd waarin het redden van dieren wordt gevraagd adviseren om het regelen van de benodigde ontheffingen en middelen tijdig te doen. Doe dat voor een groter gebied zoals je werkgebied en de daarin aanwezige beheereenheden voor fauna of natuur. We denken aan een eigenaren, buurt, gemeente, provincie maar ook aan werkgebied Natuurbeschermingsorganisaties, waterschap, wildbeheereenheid en werkgebied natuurbeschermingsorganisaties.

Hierdoor kunt je op het moment zelf alle aandacht richten op het organiseren van het natuurdrone-team en het opsporen van de dieren met de natuurdrone(s).

Elke natuurdrone missie bestaat uit één of meerder vluchten. Elke vlucht bestaat uit het systematisch voorbereiden, vliegen en evalueren van de operatie. 

De opdrachtgever geeft de doelen en de percelen enige dagen voor de missie door. Op basis van die informatie wordt gekeken of de missie ter plaatse kan worden uitgevoerd gezien het luchtruim, OTAM, beschikbaarheid van de teamleden en de middelen. 

De missies met de natuurdrone vinden overwegend ’s morgensvroeg of ’s avonds laat plaats, boven landbouwgronden en/of natuurgebieden, buiten de bebouwde kom, in dunbevolkte gebieden.

Voor de missie zijn de teamleden opgeleid en de middelen gebruiksklaar. Dit wordt gecontroleerd tijdens het briefen van de team door de vlieger en het uitvoeren van de pre-flight checks. Daarbij wordt gewezen op onveilige situaties en worden de mitigerende maatregelen afgesproken. Bovendien worden communicatiemiddelen getest en op elkaar afgestemd zoals mobiele telefonie en gebaren. De start en landing vinden plaats volgens een vast patroon van handelingen.

In de praktijk vliegen we vaak boven gebieden tot een hoogte van 120 meter. Onze missies zijn ingesteld voor een vlieger en waarnemer met natuurdrone en thermische sensor 640x512. We vliegen op ongeveer 45 meter hoogte met een snelheid van max. 18 km/u. Dat doen we binnen de toegestane daglichtperiode. Met een grovere sensor zoals 320x256 vliegen we lager om hetzelfde resultaat te krijgen.

Op 45 meter hoogte scannen we met deze scanner ongeveer 30 meter breed. Dat betekent dat we niet dichter als 15 meter vanaf de perceelrand of buitenste rijbaan van de openbare weg willen vliegen. Het komt ook regelmatig voor dat de natuurdrone inzet gevraagd wordt binnen een gecontroleerd viegverkeer gebied (CTR). Dat zijn standaard no-fly zones voor drones in de Open categorie.

De praktijkomstandigheden maken dat we binnen de regelgeving kunnen kijken in welke categorie we kunnen vliegen. In onderstaande overzicht ziet u de huidige opties in de Open Category. Met ingang van 1 januari 2024 vallen alle drones zonder Cx keurmerk in de Open subcategorie A3. Voor de afwijkingen op de mogeijkheden kunt u in de Specific Category uw uitzondering regelen.

 

Deel
Cookies instellen