NatuurdroneNetwerk

Reekalfjes redden
Nesten zoeken
Maaislachtoffers voorkomen
Natuurinclusief werken
Robuuste natuur
Biodiversiteit

Icoon: Natuurdrone redt reeën

Deze website is ontstaan uit het voorkomen van slachtoffers van werkzaamheden in het landschap. Het motto waar we naar opereren is:

Natuurbeheer is zo veelomvattend dat we elkaar hard nodig hebben voor een effectiever natuurbeheer.

Het NatuurdroneNetwerk Nederland biedt Natuurdrones op de Kaart aan.

In 2009 ontstond het idee om reekalveren vanuit de lucht waar te nemen. In 2012 kwamen de eerste berichten dat dit werkt. In 2017 ontwikkelde Kenniscentrum Reeën "Natuurdrones op de Kaart". Om de natuurdrones en de kennis een eigen plek te geven is in november 2021 de website NatuurdroneNetwerk.nl ontstaan.

We streven naar kennis, mensen en middelen. Onze aanpak daarin is om mensen die belangstelling voor dit werk hebben, te helpen om in hun eigen regio natuurdroneteams op en in te zetten. Al onze ervaring, kennis en werkwijzen stellen we hiervoor beschikbaar. Van detectietechniek en kennis over fauna tot het aanvragen voor subsidie bij de provincie voor de aanschaf van een drone met warmtebeeld. Tegelijkertijd willen wij graag een beroep doen op jouw kennis en ervaring. Om daarmee de kennis verder te ontwikkelen en zo in heel Nederland natuurdroneteams beschikbaar te krijgen. Alleen samen kunnen we zo voorkomen dat een groot deel van de fauna slachtoffer worden van werkzaamheden in het landschap.

Jaarlijks worden ontelbare dieren slachtoffer van werkzaamheden in het buitengebied waaronder reekalfjes, hazen, vogels en hun nesten. Er is een wettelijke zorgplicht om inheemse dieren en planten te beschermen. Ook voor die soorten waarvoor geen specifiek beschermingsregime is. Dat vraagt om natuurinclusief beheren.

Slachtoffers zijn te voorkomen door vooraf de percelen af te zoeken, de dieren in veiligheid te brengen en beschermende maatregelen te nemen. Dat afzoeken vraagt tijd en gaat lang niet altijd goed. Wij werken daarom met een drone voorzien van een warmtesensor, de natuurdrone. De natuurdrone vliegt systematisch over het perceel en spoort warme plekken op. Mensen worden daarna naar de hotspots geleid om de dieren in veiligheid te brengen. Dat werkt prima onder de voorwaarden dat je de kennis, mensen en middelen hebt. Daarom zoeken we voortdurend naar kennis, ervaring, piloten, waarnemers, veiligstellers, instructeurs die helpen dit te organiseren.

Heb jij een hart voor natuur en techniek, ben je op zoek naar een uitdaging, lijkt het je het leuk om jouw skills hiervoor in te zetten? Meld je dan aan.

Afbeelding: Trekkers en partners in project Een natuurdrone voor Vorden e.o.
Deel
Cookies instellen