NatuurdroneNetwerk

Reekalfjes redden
Nesten zoeken
Maaislachtoffers voorkomen
Natuur-inclusief werken
Robuuste natuur
Biodiversiteit

Icoon: Natuurdrone redt reeën

Deze website is ontstaan uit het voorkomen van slachtoffers van werkzaamheden in het landschap. Het motto waar we naar opereren is:

Natuurbeheer is zo complex dat we elkaar hard nodig hebben voor een effectiever natuurbeheer.

Het NatuurdroneNetwerk Nederland biedt Natuurdrones op de Kaart.

We verbinden daarvoor mensen en helpen hen kennis en ervaring uit te wisselen. Zodat zij met natuurdrones bijdragen aan het beheren en beschermen van de natuur.

In 2009 ontstond tijdens het voorkomen van maaislachtoffers onder reeën het idee om de reekalveren vanuit de lucht waar te nemen. In 2012 kwamen de eerste berichten dat dit werkt. In 2017 ontstond tijdens een door Stichting Kenniscentrum Reeën georganiseerde bijeenkomst: Natuurdrones op de Kaart. Om de kaart en kennis een eigen plek te geven is in november 2021 de website NatuurdroneNetwerk.nl ontstaan. De website wordt beheerd door Kenniscentrum Reeën.

Jaarlijks worden ontelbare dieren slachtoffer van werkzaamheden in het buitengebied waaronder reekalfjes, hazen, vogels en hun nesten. Er is een wettelijke zorgplicht om inheemse dieren en planten te beschermen. Ook voor die soorten waarvoor geen specifiek beschermingsregime is. Dat vraagt om natuurinclusief beheren. 

Slachtoffers zijn te voorkomen door vooraf de percelen af te zoeken, de dieren in veiligheid te brengen en beschermende maatregelen te nemen. Dat afzoeken vraagt veel tijd en gaat lang niet altijd goed. Wij werken daarom inmiddels met een drone voorzien van een warmtesensor, de natuurdrone. De natuurdrone vliegt systematisch over het perceel en spoort warme plekken op. Mensen worden daarna naar de hotspots geleid om de dieren in veiligheid te brengen. Dat werkt prima maar het ontbreekt aan mensen en middelen. Daarom zoeken we voortdurend naar kennis, ervaring, piloten, waarnemers, veiligstellers, instructeurs, beeld- en gegevensverwerkers en bestuurders die kunnen helpen dit te organiseren. 

Heb jij een hart voor natuur en techniek, ben je opzoek naar een uitdaging, lijkt het je het leuk om jouw skills hiervoor in te zetten? Meld je dan aan.

Afbeelding: Trekkers en partners in project Een natuurdrone voor Vorden e.o.
Deel
Cookies instellen