NatuurdroneNetwerk


Van reekalf redden naar natuur-inclusief werken in het landschap
voor
robuuste natuur en biodiversiteit

Icoon: Natuurdrone redt reeën

 

Deze website is ontstaan uit het voorkomen van slachtoffers van werkzaamheden in het landschap. Het motto waar we naar opereren is:

Natuurbeheer is zo complex dat we elkaar hard nodig hebben voor een effectiever natuurbeheer.

Het NatuurdroneNetwerk Nederland zet Natuurdrones op de Kaart.

We willen in dit netwerk met elkaar ervaringen en kennis uitwisselen, bundelen en beschikbaar stellen zodat we meer kunnen bijdragen aan het beheren en beschermen van de natuur met behulp van drones.

In 2009 ontstond tijdens het voorkomen van maaislachtoffers onder reeën het idee om de reekalveren vanuit de lucht waar te nemen. In 2012 kwamen daarop de eerste berichten dat het waarnemen van reekalveren met warmtesensoren van onder een drone werkt. Na een praktijktoets in 2016 organiseerde Stichting Kenniscentrum Reeën een bijeenkomst voor geïnteresseerden en ontstond het initiatief Natuurdrones op de Kaart. Om de kennis en ervaring een eigen plek te geven is in november 2021 de website NatuurdroneNetwerk.nl ontstaan. De website wordt beheerd door Kenniscentrum Reeën.

Jaarlijks worden ontelbare dieren waaronder reekalfjes, hazen, vogels en hun nesten slachtoffer van werkzaamheden in het buitengebied.

Dit ondanks dat er een wettelijke zorgplicht is om dieren en planten in het wild te beschermen. Ook voor die soorten waarvoor geen specifiek beschermingsregime is.

Slachtoffers zijn te voorkomen door vooraf de percelen af te zoeken en beschermende maatregelen te nemen. Dat afzoeken vraagt veel tijd en gaat lang niet altijd goed. Wij werken daarom met een drone voorzien van een warmtesensor, de natuurdrone. De natuurdrone vliegt systematisch over het perceel en spoort warme plekken op. Mensen worden daarna naar die hotspots geleid om de dieren in veiligheid te brengen.

Heb jij ook een hart voor natuur en techniek? Dat is wat ons bindt. De focus ligt daarbij op in het wild levende dieren opsporen met een natuurdrone, in veiligheid brengen en de techniek verbeteren en de kennis te delen

Wij zijn o.a. Kenniscentrum Reeën, Provincie Gelderland, Stichting DiNaMo Fonds, Gemeente Bronckhorst, WBE IJssel-Oost, DronExpert, Prowild en de organisaties en particulieren die ons inzetten.

Afbeelding: Trekkers en partners in project Een natuurdrone voor Vorden e.o.

Wij bieden de gelegenheid met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen, deze te bundelen en beschikbaar te stellen.

"Natuurdrones: Beheren en beschermen van natuur met hulp van drones"

Wij nodigen u van harte uit met ons samen te werken!

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie zien uit naar de kennismaking en boeiende, leerzame en innovatieve samenwerking!

Deel
Cookies instellen