• Ga naar de kaart
  • Zoom-in op de omgeving waar de natuurdrone nodig is
  • Kik op een icoon om de ID voor contactgegevens te noteren.

Zoek je andere hulp:

  • Klik in de blauwe balk boven de kaart op het icoon: IcoonL: Toon legenda  (De legenda opent.) 
  • Klik afhankelijk van je behoefte de lagen aan of uit.
  • Kik op een icoon om de ID voor contactgegevens te noteren.

Opsporen van dieren en planten met drones

Een natuurdrone is een drone met sensoren om dieren en planten mee op te zoeken.

Het Natuurdronenetwerk Nederland zet deelnemers op de kaart.

De deelnemers helpen fauna en flora in kaart te brengen en slachtoffers van bijvoorbeeld maaimachines te voorkomen. Veel mensen kennen natuurdrones vooral van reekalveren zoeken en redden vandaar de synomniem reekalfjesredden.nl.

Maak het verschil: Help reekalveren zoeken en redden?

Je houdt van de natuur. Alles wat daar groeit en bloeit en aan dieren leeft, gaat je aan het hart of je bent geïnteresseerd in drones en vliegt ermee of beide.

Dan kun jij ons helpen bij de inzet van natuurdrones en het redden van reekalveren, hazen, patrijzen, kieviten, grutto's, veldleeuweriken en andere dieren voor ze slachtoffer worden!

 

 

Cookies instellen