• Ga naar de kaart
  • Zoom-in op de omgeving waar de natuurdrone nodig is
  • Kik op de labels om de contactgegevens op te vragen.

Zoek je andere hulp:

  • Klik in de blauwe balk boven de kaart op het icoon: IcoonL: Toon legenda
    De legenda opent. De kaartlagen Natuurdrone-team en Drone piloot staan aangevinkt.
  • Klik afhankelijk van je behoefte de lagen aan of uit.
  • Klik nogmaals op het icoon om de legenda te verbergen en je kaart groter te maken.
  • Raadpleeg de labels voor contact informatie

Opsporen van dieren en planten met drones

Een natuurdrone is een drone met sensoren om dieren en planten mee op te zoeken.

Het Natuurdronenetwerk Nederland zet deelnemers op de kaart.

De deelnemers helpen fauna en flora in kaart te brengen en slachtoffers van bijvoorbeeld maaimachines te voorkomen. Veel mensen kennen natuurdrones vooral van reekalveren zoeken en redden. Vandaar dat u deze website ook vindt als reekalfjesredden.nl.

Maak het verschil: Help reekalveren zoeken en redden?

Je houdt van de natuur. Alles wat daar groeit en bloeit en aan dieren leeft, gaat je aan het hart of je bent geïnteresseerd in drones en vliegt ermee of beide.

Dan kun jij ons helpen bij de inzet van natuurdrones en het redden van reekalveren, hazen, patrijzen, kieviten, grutto's, veldleeuweriken en andere dieren voor ze slachtoffer worden!


 
Deel


Cookies instellen