NatuurdroneNetwerk


Van reekalf redden naar natuur-inclusief werken in het landschap
voor
robuuste natuur en biodiversiteit

Icoon: Natuurdrone redt reeën

 

 

Deze website is ontstaan uit het voorkomen van slachtoffers van werkzaamheden in het landschap. Het motto waar we naar opereren is:

Natuurbeheer is zo complex dat we elkaar hard nodig hebben voor een effectiever natuurbeheer.

Dat doen we door zelf te vliegen met natuurdrones en het bieden van een landelijk platform voor natuurdrones.

Jaarlijks worden ontelbare dieren waaronder reekalfjes, hazen, vogels en hun nesten slachtoffer van werkzaamheden in het buitengebied.

Dit ondanks dat er een wettelijke zorgplicht is om dieren en planten in het wild te beschermen. Ook voor die soorten waarvoor geen specifiek beschermingsregime is.

Slachtoffers zijn te voorkomen door vooraf de percelen af te zoeken en beschermende maatregelen te nemen. Dat afzoeken vraagt veel tijd en gaat lang niet altijd goed. Dat kan beter.

Wij werken met een drone voorzien van een warmtesensor, de natuurdrone.

De drone vliegt op 45 meter hoogte systematisch over het perceel en spoort warme plekken (hotspots) op. Mensen worden daarna naar de hotspots geleid om de dieren in veiligheid te brengen.

Wij bieden de gelegenheid met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen, deze te bundelen en beschikbaar te stellen.

"Natuurdrones: Beheren en beschermen van natuur met hulp van drones"

Wij nodigen u van harte uit af te stemmen!

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wie zien uit naar de kennismaking en boeiende, leerzame en innovatieve samenwerking!

 1. Organiseer je missie
 2. Ga in overleg met de beheerder, grondgebruiker, maaier en/of eigenaar
 3. Verbind grondgebruikers met deskundigen en vrijwilligers
 4. Stem het werk af
 5. (wat, hoe, waar, wanneer)
 6. ​Bevestig de afspraken bijvoorbeeld:
  • Spoor dieren op
  • Breng de dieren in veiligheid
  • Maak vreemd
  • Maai voor biodiversiteit

Klik hier voor de folder Natuurdrone

Deel
Cookies instellen