Natuurdrone team redt reekalveren

 

Elk natuurdrone-team bestaat uit een deskundige vlieger en een waarnemer. Zij beschikken over de juiste middelen en vaardigheden.

Een natuurdrone-team heeft tenminste:

 • Een vaardige natuurdrone-piloot
 • Een duidelijke werkwijze
 • Een natuurdrone exploitant
 • Een door natuurdrone met kenteken exploitant
 • Een WA-verzekering
 • Een waarnemer
 • Communicatiemiddelen

Daarnaast wordt het team aangevuld met veiligstellers. Veiligstellers zijn de mensen die de door het natuurdrone-team verzamelde informatie gebruiken om bijvoorbeeld reekalveren in veiligheid brengen. Samen met het natuurdrone-team vormen zij de personen die betrokken zijn bij de vlucht. In de activiteiten van het natuurdrone-team herkennen we een missie en daarbinnen vluchten.

Alle personen die betrokken zijn wordt voor de missie en vlucht uitgelegd wat er wordt gedaan en wat er van hen wordt verwacht, de briefing.

Jouw natuurdrone-missie voorbereiden kost tijd. Dat varieert van enkele uren, weken en jaren. Dat is afhankelijk van het stadium van de ontwikkeling van je team. (Een droom hebben om reekalveren te redden is iets heel anders dan een missie aanvragen, mee gaan met een missie, een hectare bekend terrein afvliegen of 16 hectare scannen naast een vliegveld.)

Het maakt ook uit of je natuurdrone inzet aanvraagt of betrokken wilt worden bij de natuurdrone inzet. In beide gevallen geldt:

Meld je aan!

We leven dan samen naar het nu nog niet bekende moment toe. We noemen het learning by doing.

Een natuurdrone-missie bestaat uit meerder vluchten. Elke vlucht is het geheel van activiteiten om de drone één keer te laten opstijgen, te vliegen en te landen.

Elke natuurdrone missie bestaat uit:

 • De vluchten tijdig melden
 • De vluchten voorbereiden
  • Het natuurdrone-team samenstellen
  • De vluchtplannen maken
  • De omwonenden informeren
 • De vluchten uitvoeren
  • Het team briefen
  • Het operationele plan doorlopen
  • De dieren en planten opsporen en in veiligheid brengen.
 • De vluchten en missie evalueren

Geen enkele missie start zonder de behoefte. De vraag komt tijdig binnen waarna de voorbereidingen starten. Dat begint met het delen van de verwachtingen waaronder bepalen of dat wat gevraagd wordt ook geleverd kan worden.

In de eerste communicatie wordt afgestemd waar en wanneer de inzet wordt verwacht. Kan het op dat moment op die plaats dan worden vervolgens afspraken gemaakt over de missie. De kans is groot dat de missie zich later in het seizoen of volgend seizoen herhaalt wordt. De afspraken over de missies krijgen in de loop der tijd meer en meer een vaste vorm, een project. Zo worden er afspraken gemaakt over doel, onkosten, wie doet wat en wat zijn de condities.

Condities:

 • Het tijdig aanleveren van een plattegrond van de af te vliegen percelen
 • Het vooraf informeren van de omwonenden over de voorgenomen dronemissie in een straal van ongeveer tweehonder meter om de af te vliegen percelen
 • Het in veiligheid brengen van dieren/nesten door verplaatsen, vastzetten of verjagen
 • Het vreemdmaken en houden van het afgezochte perceel. Bijvoorbeeld door plaatsen van stokken met daaraan plastic zakken. Let op: Dit is geen garantie dat de dieren vertrekken en wegblijven. Beter is onmiddelijk gaan bewerken van het perceel, na het opsporen en in veiligheid brengen. 

We adviseren om ruim voor de missie of langer contact te zoeken met de mensen die hierbij kunnen helpen en hen te instrueren. Wat we zien is dat vrijwilligers een volgende keer graag weer meegaan en de eerder op gedane ervaring dan toepassen. Het team leert door te doen.

Daarnaast kunnen we niet tientallen hectares grasvlakten afzoeken. We adviseren dan ook om vooraf de locaties met het grootste risico op maaislachtoffers te bepalen. Zodat we in het veld snel en effectief aan de slag kunnen.

Het veiligstellen van de dieren wordt bewust enigzins buiten de afspraak gehouden. Natuur inclusief werken doe je samen! Dat maakt dat de betrokkenen gaan samen werken en er een grote poel van deskundige vrijwilligers en middelen ontstaat.

Natuurdrone inzetten leer je door het te doen.

Om natuurdrone-teams te kunnen samenstellen en natuurdrone-missies uit te kunnen voeren dient de kennis te worden gedeeld en de vaardigheden te worden getraind.

Kennis verzamelen en delen doen we door:

 • Aanmelden en aanbieden op deze website
 • Praktijk trainen:
  • Beheer natuurdrone
  • Organiseren missie
  • Vliegen met een op afstand bestuurbaar vliegtuig
   • Inleiding (aug)
   • Training (aug-okt)
   • Demonstratie vaardigheden (okt)
  • Toepassen drone met warmtebeeldtechniek (februari-> ...)
   • Inleiding (feb.)
   • Training way-points-vlucht (feb-apr)
   • Praktiseren natuurdrone missie (mrt -> ...)
  • Evaluatie en erkenning (jun-jul)

De ervaring leert dat veel mensen starten bij: Een drone kopen. Niets mis mee want we hebben geoefende dronepiloten nodig. Doe je dat om een natuurdrone te gaan vliegen volg dan het leertraject: Natuurdrone, Learning by Droning.

Wil je Aan de slag voor natuurdronenetwerk Nederland? Klik dan hier en meldt je aan.

Het doel van het leertraject natuurdrone-team is om de deelnemers vertrouwd te maken met het gebruik van drones in natuur gerelateerde activiteiten, zoals bescherming en monitoring van flora en fauna en natuurfotografie.

Het traject wordt aangeboden zodat de deelnemers zich de nodige kennis en vaardigheden eigen kunnen maken en verantwoord en ethisch drones gebruiken in natuurlijke omgevingen.

Duur:
In het ontwikkelen tot een ervaren en goed geoutilleerd natuurdroneteam zit een patroon. Dat patroon leidt tot momenten in het jaar dat activiteiten starten. Het is goed die momenten te kennen en voor te bereiden. Voordat je het weet is de kans om bijvoorbeeld komend seizoen reekalveren te redden voorbij.

Leertraject Natuurdrone-team

Afbeelding: Van inspiratie tot realisatie natuurdrone-team - tweejaarlijkse cyclus

Het leertraject natuurdrone kun je aanpassen aan jouw behoeften en jouw beschikbare tijd. Over het algemeen wordt aanbevolen om periodes van enkele weken tot enkele maanden te plannen, afhankelijk van jouw niveau van voorkennis en wat jij wenst te bereiken.

Leerdoelen natuurdrone:

Kennis van drone-technologie:
Deelnemers zullen vertrouwd raken met de basisprincipes van drones, inclusief hun onderdelen, functionaliteit en besturingssystemen. Ze zullen begrijpen hoe drones werken en hoe ze kunnen worden aangepast voor gebruik in natuur gerelateerde activiteiten.

Wettelijke vereisten:
Deelnemers zullen op de hoogte zijn van de wettelijke vereisten en beperkingen met betrekking tot het gebruik van drones in natuurlijke omgevingen. Ze zullen leren over de regelgeving over vlieghoogtes, vliegbeperkingen en vergunningen die nodig kunnen zijn voor bepaalde activiteiten.

Vliegvaardigheden:
Deelnemers zullen praktische ervaring opdoen met het vliegen van drones. Ze zullen leren hoe ze de drone veilig kunnen laten opstijgen, landen en navigeren in verschillende omstandigheden. Hierbij zal zeker aandacht worden besteed aan het waarborgen van de veiligheid van de omgeving en het vermijden van mogelijke risico's.

Sensortechnologie:
Deelnemers zullen kennis opdoen van de verschillende sensoren die beschikbaar zijn voor drones en hoe deze sensoren kunnen worden gebruikt in natuur gerelateerde toepassingen. Dit zal onder andere warmtebeeldcamera's omvatten.

Gegevens verzamelen
Deelnemers zullen de relevantie van GNSS-positionering tijdens het gegevensverzameling met drones leren begrijpen en toepassen.

Gegevensverwerking en -analyse:
Deelnemers zullen leren hoe ze de gegevens die zijn verzameld met behulp van drones kunnen verwerken en analyseren. Ze zullen inzicht krijgen in het gebruik van softwaretools en -technieken om beelden en gegevens te verwerken, en ze zullen leren hoe ze deze gegevens kunnen interpreteren voor onderzoek en monitoring.

Ethiek en verantwoordelijkheid:
Deelnemers zullen zich bewust worden van de ethische en verantwoordelijkheidsaspecten van het gebruik van drones in natuurlijke omgevingen. Ze zullen leren over privacy kwesties, verstoring van wilde dieren en ecologische gevolgen, en ze zullen worden aangemoedigd om zich te houden aan ethische richtlijnen bij het gebruik van drones.

Lesvormen:
Het leertraject natuurdrone kan verschillende methode van leren omvatten, waaronder casestudies, groepsdiscussies, praktische vliegoefeningen en theoretische lessen. De begeleiding en lessen kunnen worden gegeven door experts op het gebied van drones, natuurbescherming en gegevensverwerking. Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn onder andere:

 • Introductie van drones en hun toepassingen in natuurbehoud
 • Wettelijke vereisten en vergunningen voor dronegebruik
 • Veiligheidsprocedures en vliegvaardigheden
 • Sensortechnologie en data verzamelen
 • Gegevensverwerking en -analyse met behulp van softwaretools
 • Ethiek en verantwoordelijkheid bij het gebruik van drones in natuurgebieden
 • Casestudies en praktijkvoorbeelden van dronegebruik in natuur gerelateerde projecten

Beoordeling:
Deelnemers kunnen worden beoordeeld aan de hand van verschillende evaluatiemethoden, waaronder praktische vliegproeven, theoretische examens en de voltooiing van projecten waarin ze hun dronevaardigheden en gegevensanalysevaardigheden demonstreren. Het leertraject kan worden afgesloten met een certificaat van voltooiing.

Wat betekent dit voor jou?
Bovenstaande is een inleiding voor het leertraject Natuurdrone. Deelnemers die dronepiloot, waarnemer of veiligsteller willen zijn en aan de slag willen zullen daarin leerdoelen uitgangspunten, oefeningen en draaiboeken gaan zoeken. Door deze te verzamelen en beschikbaar te stellen kunnen wij een landelijk dekkend netwerk van natuurdrones opbouwen! Heb je daar belangstelling voor dan horen we dat graag.

Opmerking:
Het is belangrijk te weten dat de regelgeving en technologie met betrekking tot drones voortdurend evolueren. Het is daarom essentieel om up-to-date te blijven. We ontvangen dan ook informatie en raden je aan om bewust te blijven van eventuele veranderingen in de regelgeving en Best Practices op het gebied van dronegebruik in natuurlijke omgevingen.

Denk je nu ik kan dit bieden of ik wil dit doen: Meld je aan!

Cookies instellen