Natuurdrone team redt reekalveren

 

Elk natuurdrone-team bestaat uit een deskundige vlieger en een waarnemer die beschikken over de juiste middelen en vaardigheden. Daarnaast bestaat het team uit veiligstellers.

De gebruiker van het natuurdrone-team zorgt voor het informeren van de omwonenden en het veiligstellen van de te beschermen dieren of vegetatie. Oorspronkelijk de mensen die reekalveren in veiligheid brengen. Veiligstellers zijn de mensen die de door het natuurdrone-team verzamelde informatie gebruiken.

Zo’n gebruiker is vaak een particuliere eigenaar, natuurbeheerder, grondgebruiker, loonwerker, overheid, weide- en akkervogelbeschermer.

Bij het vliegen met natuurdrones wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Zij worden door het natuurdrone-team geïnformeerd over wat er speelt voor elke vlucht van de natuurdrone. Meerder vluchten vormen een natuurdrone-missie. Meerder missies vormen een natuurdrone-project. 

Elke natuurdrone missie bestaat uit:

 • De vluchten voorbereiden
 • De vluchtplannen maken
 • De betrokkenen informeren
 • De vluchten uitvoeren
 • De dieren en planten opsporen en in veiligheid brengen.
 • De vluchten en missie evalueren 

Daarvoor dient kennis en ervaring te worden gekregen om de vluchten te mogen en kunnen uitvoeren. Een natuurdrone-team wordt dan vanzelf een combinatie van erkende deskundige dronevliegers, waarnemers en veiligstellers met de juiste middelen. Een natuurdrone-team heeft tenminste:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Een gergistreede en vaardige en natuurdrone-vlieger
 • Een geregistreerde natuurdrone
 • Een WA-verzekering
 • Een waarnemer
 • Communicatiemiddelen
 • Deskundige veiligstellers  

Om dat te krijgen dient de kennis te ontstaan, te worden verzameld, te worden gedeeld en de vaardigheden te worden getrained.

Learning by doing

Kennis vergaren door te doen en elkaar informeren.

Kennisdelen:

Praktijktrainingen:

 • Vliegen met een op afstand bestuurbaar vliegtuig
  • Inleiding (aug)
  • Training (aug-okt)
  • Demonstratie vaardigheden (okt)
  • Oefenen (okt-mrt)
 • Systematisch toepassen natuurdrone (okt-nov)
  • Beheer natuurdrone
  • Inleiding way-points-vlucht
  • Training way-points-vlucht
  • Team oefenen natuurdrone missie (okt-nov)
  • Toepassen (feb->...)
  • Evaluatie en erkenning (mei-jul)
Deel
Cookies instellen