Natuurdrone team redt reekalveren

 

Elk natuurdrone-team bestaat uit een deskundige vlieger en een waarnemer. Zij beschikken over de juiste middelen en vaardigheden.

Een natuurdrone-team heeft tenminste:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Een geregistreerde en vaardige en natuurdrone-piloot
 • Een geregistreerde natuurdrone
 • Een WA-verzekering
 • Een waarnemer
 • Communicatiemiddelen

Daarnaast wordt het team aangevuld met veiligstellers. Veiligstellers zijn de mensen die de door het natuurdrone-team verzamelde informatie gebruiken om bijvoorbeeld reekalveren in veiligheid brengen. Samen met het natuurdrone-team vormen zij de personen die betrokken zijn bij de vlucht. In de activiteiten van het natuurdrone-team herkennen we een missie en daarbinnen vluchten.

Alle personen die betrokken zijn wordt voor de missie en vlucht uitgelegd wat er wordt gedaan en wat er van hen wordt verwacht, de briefing.

In het ontwikkelen tot een ervaren en goed geoutilleerd natuurdroneteam zit een patroon. Dat patroon leidt tot momenten in het jaar dat activiteiten starten. Het is goed die momenten te kennen en voor te bereiden. Voordat je het weet is de kans voor dit jaar voorbij.

Stappenplan ontwikkelen natuurdrone-team

Jouw natuurdrone-missie voorbereiden kost tijd. Dat varieert van enkele uren, weken en jaren.  Dat is afhankelijk van het stadium van ontwikkeling waarin jij je bevindt en het beschikbaar zijn van de mensen en middelen. (Een droom hebben om reekalveren te redden is iets heelanders dan een missie aanvragen, mee gaan met een missie, een hectare bekend terrein afvliegen of 16 hectare scannen naast een vliegveld. )

Het maakt ook uit of je natuurdrone inzet aanvraagt of betrokken wilt worden bij de natuurdrone inzet. In beide gevallen geldt:  

Meld je behoefte ruim van tevoren aan!

We leven dan samen naar het nu nog niet bekende moment toe. 

Een natuurdrone-missie bestaat uit meerder vluchten. Elke vlucht is het geheel van activiteiten om de drone één keer te laten opstijgen, te vliegen en te landen.

Elke natuurdrone missie bestaat uit:

 • De vluchten tijdig melden
 • De vluchten voorbereiden
  • Het natuurdrone-team samenstellen
  • De vluchtplannen maken
  • De omwonenden informeren
 • De vluchten uitvoeren
  • Het team briefen
  • Het operationele plan doorlopen
  • De dieren en planten opsporen en in veiligheid brengen.
 • De vluchten en missie evalueren

Geen enkele missie start zonder de behoefte. De vraag komt tijdig binnen waarna de voorbereidingen starten. Dat begint met het delen van de verwachtingen waaronder bepalen of dat wat gevraagd wordt ook geleverd kan worden. In de eerste communicatie wordt afgestemd waar en wanneer de inzet wordt verwacht. Kan het op dat moment op die plaats dan worden vervolgens afspraken gemaakt over de missie. Herhaalt zich de inzet, en die kans is groot dan wordt de missie een project. Dit laatste i.v.m. het afhandelen van de ‘boekhouding’ rond de natuurdrone-inzet.

De afspraken over de missie krijgen in de loop der tijd meer en meer een vaste vorm en zijn afhankelijk van hoe je team is georganiseerd.

Zo worden er afspraken gemaakt over doel, onkosten, wie doet wat en wat zijn de condities. Condities kunnen zijn:

 • Het tijdig aanleveren van een plattegrond van de af te vliegen percelen
 • Het vooraf informeren van de omwonenden over de voorgenomen dronemissie in een straal van ongeveer 200 meter om de af te vliegen percelen
 • Het in veiligheid brengen van dieren/nesten door verplaatsen, vastzetten of verjagen
 • Het vreemdmaken en houden van het afgezochte perceel. Bijvoorbeeld door plaatsen van stokken met daaraan plastic zakken. Onze ervaring met reekalveren is dat deze stokken 15 meter vanuit de perceel rand in het perceel plaatsen om de 30 meter of meer, prima werkt.

We adviseren om enkele dagen voor de missie of langer contact te zoeken met de mensen die hierbij kunnen helpen en hen te instrueren. Daarnaast kunnen we niet tientallen hectares grasvlakten afzoeken. We adviseren dan ook om vooraf de locaties met het grootste risico op maaislachtoffers te bepalen. Zodat we in het veld snel en effectief aan de slag kunnen.

Zoals je kunt lezen is in dit protocol het veiligstellen van de dieren buiten de afspraak gehouden. Dat dwingt beide partijen goed afspraken te maken over dit onderdeel.

Natuurdrone inzetten leer je door het te doen.

Om natuurdrone-teams te kunnen samenstellen en natuurdrone-missies uit te kunnen voeren dient de kennis te worden gedeeld en de vaardigheden te worden getraind.

Kennis verzamelen en delen doen we door:

 • Aanmelden en aanbieden op deze website
 • Praktijk trainen:
  • Vliegen met een op afstand bestuurbaar vliegtuig
   • Inleiding (aug)
   • Training (aug-okt)
   • Demonstratie vaardigheden (okt)
  • Beheer natuurdrone
  • Toepassen drone met warmtebeeldtechniek (februari-> ...)
   • Inleiding (feb.)
   • Training way-points-vlucht (feb-apr)
   • Praktiseren natuurdrone missie (mrt -> ...) 
  • Evaluatie en erkenning (jun-jul)

De ervaring leert dat de meeste mensen starten bij: Praktiseren natuurdrone missie door een drone te kopen. Niets mis mee want we hebben geoefende dronepiloten met een beeld van wat er wordt verwacht nodig.

Wil je Aan de slag voor natuurdronenetwerk Nederland? Klik dan hier en meldt je aan via het contactformulier

Deel
Cookies instellen